چهارشنبه 12 مهر 1402-17:7 شمسی /10/4/2023 5:07:13 PM
نتایج بر اساس برچسب
از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه، بیشترین رشد تولید در انواع خودروها متعلق به سنگین‌های باری شامل کامیون، کامیونت و کشنده ...